Blacky in augustus 2018 heeft 9 puppy's gekregen  
Voorjaar 2020 hopen we weer een nestje met Blacky te krijgen

Voor info; 0630003365

Sjaak Driece